« Bonuri de consum Bonuri de casa »

Introducere bonuri de consum (BC)


Urmatoarele campuri se completeaza obligatoriu: numarul si data BC.

Numar si data BC

Numarul bonului - trebuie sa fie unic in baza de date.

Comanda

Numarul comenzii de lansare. Este utila daca folositi programele de antecalcul si postcalcul.
In situatia in care BC se foloseste pentru scaderea din gestiune a pierderilor comanda se va completa cu PIERDERI situatie in care programul va face nota contabila 6588 % <cont_material>.
In situatia in care BC se foloseste pentru sacderea materialelor necesare investitiilor comanda se va completa cu INVESTITII situatie in care programul va face nota contabila 231 % <cont_material>.
In situatia in care BC se foloseste pentru sacderea materialelor necesare pentru protocol comanda se va completa cu PROTOCOL situatie in care programul va face nota contabila 623 % <cont_material>.
In situatia in care BC se foloseste pentru sacderea materialelor necesare pentru amenajari in firma comanda se va completa cu AMENAJARE situatie in care programul va face nota contabila 471 % <cont_material>.
In situatia in care BC se foloseste pentru trensferul obiectelor de inventar dintr-o gestiune in alta comanda se va completa cu #TRANSFER situatie in care programul NU va face nota contabila.

Sectia

Sectia pentru care se ridica materialele trecute pe BC.

Contare Manuala

Daca se completeaza cu D, in detalii bon se poate specifica manual contul debitor.

Butonul detalii bon

Permite introducerea si modificarea pozitiilor de pe BC.
In campul nume se alege materialul. Apasand tasta F1 se va deschide modulul de incarcare nomencaltor materiale unde se pot adauga noi inregistrari. Programul poate fi configurat sa functioneze si prin introducerea codului de material in loc de nume.
Campul Cantitate se completeaza cu cantitatea dorita. Automat va fi afisat pretul unitar, valoarea si stocul existent.
Contul contabil va fi scris de program pe baza legilor contabilitatii.
Campul Gest.Tr. se completeaza cu numarul gestiunii in care se transfera materialul (doar in cazul bonurilor de transfer). Pentru o buna functionare a programului dupa introducerea bonurilor de transfer rulati CALCUL BALANTA din meniul CONTABILITATE.

Butonul Tipareste bon

Afiseaza pe ecran bonul apoi il tipareste pe imprimanta. Formularul tiparit respecta formatul formularului tipizat.

Bonurile de tranfer

Se introduc tot in sectiunea bonuri de consum. In Detalii Bon, in dreapta de tot se completeaza campurile Cont si Gestiune transfer. Pentru corecta procesare, dupa introducerea tuturor documentelor trebuie rulat Calcul prelucrare date in meniul Contabilitate.


Vezi: Cum se introduc date.
« Bonuri de consum Bonuri de casa »
© Cometa SRL